Snoeien

Snoeien

We snoeien bomen in de eerste plaats voor de veiligheid, een gezonde groei van de boom en de impact op de omgeving. Soms groeien er hinderlijke of dode takken waardoor de veiligheid van mensen of doorgaand verkeer in gedrang komt.

Bovendien helpt snoeiwerk jongvolwassen bomen een handje om een rechte stam en evenwichtige kruin te ontwikkelen. Ook volwassen bomen en veteraanbomen hebben baat bij een vakkundige snoeibeurt.

Het snoeien van een boom is geen kinderspel, en al zeker niet hier en daar wat taken afzagen.

Begeleidingssnoei, vormsnoei, knotten van bomen, snoeien van dode takken, … onze specialisten zijn er allemaal in opgeleid en hebben al jaren ervaring.

Vellen

Het verzorgen van bomen is onze topprioriteit. Toch is het soms voor veiligheidsredenen nodig om bomen te vellen. Dit kan zijn door ziektes, bomen die te groot geworden zijn of beschadigingen door onder andere stormschade. deze risicovolle taak laat je beter over aan een expert. Wij hebben hier de kennis en het correcte materiaal voor.

Als allereerste stap komen wij ter plaatse zien om te kijken wat de beste optie is.
Blijkt hieruit dat vellen er als beste uitkomt, dan gaan we kijken hoe we deze het beste uitvoeren.
In zijn geheel laten vallen, al klimmend, met de hoogwerker of met een telekraan.
Wat het al dan niet af te voeren volume is.  

Belangrijk

Voor het vellen van een boom is in meeste Vlaamse gemeenten een omgevingsvergunning nodig. Als de werken zich in een bosomgeving bevinden moeten deze aangevraagd worden bij agentschap natuur en bos. In beide gevallen kunnen wij u hier ook tot dienst zijn

Wij beginnen niet aan onze werken totdat de vergunningen in orde zijn. 

Aanplanten

Vele mensen denken dat het planten van een boom vanzelfsprekend is.
Om een boom volgens de regels van de kunst te planten moeten we rekening houden met vele factoren: de grote van de boom en de omgeving, grondwaterniveau, lichtinval, vervoer van de boom.

Standplaatsverbetering

Vele mensen kijken als het om hun bomen gaat naar boven maar het allerbelangrijkste begeeft zich onder de grond. Er is niets beter voor een boom dan een goede ondergrond met voldoende verluchting en voedingsstoffen. Omgevingsveranderingen, ondergrondse beschadigingen door graafwerken, te veel of te weinig water of vervuiling kunnen de boom negatief beïnvloeden.  Verschillende technieken kunnen de bodem aanzienlijk verbeteren.

Stormschade en tijdsgevoelige werken

Niets is minder gevaarlijk dan stormschade.
Krachtige winden ,sneeuw of onweersbuien kunnen onherroepelijke gevolgen hebben voor bomen en hun omgeving. De meest voorkomen schade zijn volledige ontwortelingen van bomen of het uitscheuren van takken.
Steeds staan wij paraat om onze kennis en materieel ter beschikking te stellen om u in tijdens deze lastige periodes bij te staan.

Wij raden streng aan om hiervoor een professional voor te contacten, statistische gezien vallen er meer gewonden bij het opruimen van stormschade dan bij de storm zelf

Ook tijdsgevoelige werken kunnen ontstaan wegens ziekte of aantasting.
Deze lijken in schade vaak heel hard op stormschade en kunnen dus vaak dankzij dezelfde methoden kunnen worden op.

Bestrijding van processierupsen

Processierupsen zorgen de laatste jaren meer een meer voor overlast.
In hun eerste levensfase hebben de rupsen amper brandharen en naargelang ze ouder worden komen er steeds meer en meer. Deze brandharen kunnen tot 5 jaar ‘actief’ blijven.
Contact met de brandharen kan verschillende reacties veroorzaken.
Deze reacties kunnen gaan van irritatie van de huid en de ogen tot anafylactische shock.


Probeer dus nooit zelf deze nesten te verwijderen of op te rapen. Dit zeer gespecialiseerd werk laat u beter aan en professioneel over.    

Wij zijn voorzien van alle beschermingsmiddelen en kennis om deze nesten veilig te verwijderen en af te voeren met zo min mogelijk risico voor u, uw boom en onze mensen.

Het klimmen en werken in deze hermetische gesloten pakken is een enorme inspanning dat ook veel voorbereiding vereist en veel risico met zich meebrengt, wij hopen dat wij op uw begrip kunnen rekenen.

Frezen van stronken

Nadat wij uw boom hebben geveld blijft er meestal een stronk over.
Sommige mensen zien hier de ecologische waarde van in, andere willen graag dat alles proper achterblijft en ineens is opgeruimd. Voor deze mensen staan wij steeds beschikbaar met onze stronkenfrees om deze op het einde van de werken uit te frezen voor u.
Onze machine freest tot 45 cm onder het maaiveld diep zodat u er vrijwel direct terug op kan planten.

Advies en onderzoek

Onder het motto voorkomen is beter dan genezen kan je vaak als je er optijd bij bent veel schade voorkomen.
Regelmatig een boomveiligheidscontrole laten doen is de beste manier om u bom gezond te houden.

U kan ons nog contacteren voor een hele hoop andere diensten zoals: kroonverankering, verhakselen van takken, aanvragen van kapvergunningen, inventarisatie, plaag- en ziektebestrijding, creaties maken met snoeiafval zoals takkenwallen of houtwallen.